0

Кошница:
0.00 лв.
Език:
Български Български

Условия за ползване

    Уеб сайтът www.petitefleur-pf.com предоставя на потребителя възможност да ползва основна информация за предлаганите продукти и възможността за закупуването им чрез отправяне на заявка .Настоящите Общи условия в отделните си раздели регламентират взаимоотношенията между потребителите/клиентите и търговецът  www.petitefleur-pf.com,собственост на "Петит Фльор" ЕООД, ЕИК ‎204348725, със седалище гр. София, ул. "Леге" 10, тел. 0885 050 515, e-mail: petite_fleur@abv.bg. Адрес на производство: гр. Русе, бул. "Славянски" №22


 І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия,така и за направената поръчка,се извършва чрез съхранение в лог-файловете на сървъра на   www.petitefleur-pf.com ,съхранение на IP адреса на потребителя/клиента,както и всяка друга информация

2. След кликване на бутон”КУПУВАМ”,потребителят  се съгласява да закупи стоките,намиращи се в кошницата му.Това действие е с правно обвързваща сила.Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита,че договорът е сключен.

3. При липса на складова наличност от заявената стока,търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка . Потребителят ще бъде уведомен за изчерпването и чрез изпращане на съобщение на посочения от него електронен адрес или на посочения телефонен номер.


 ІІ. ПРЕДЛАГАНА СТОКА

4. Стоката,която предлагаме на www.petitefleur-pf.com  е собственост на  "Петит Фльор" ЕООД .Всички модели, за улеснение на клиентите ни, имат артикулни номера,обявени непосредствено до снимката на модела. "Петит Фльор" ЕООДв рамките на закона гарантира за съответствието на предлаганата стока. 

5. Стремим се да покажем максимално точно цветовете на продуктите си,но трябва да се има предвид ,че търговецът не носи отговорност  за цветовете,които потребителят вижда на своя монитор, но поема гаранция за абсолютното съотвествие на артикулите в сайта и извън него.               

6. Артикулите са оразмерени съгласно приетата българска номерация.За улеснение на клиента има приложени таблица и схема за начина,по който се извършва измерването.


 ІІІ.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Всеки артикул има отделна цена,която не включва разходите за доставка.

8. Разходите за доставка се заплащат в брой при доставянето на стоката от курирера или се включват към плащането с дебитна/кредитна карта и плащане по банков път.

При индивидуални поръчки, включващи размери и цветове различни от тези обявени на сайта, се начисляват 20% оскъпяване върху обявената цена на стоката. 

9. Видовете начини на плащане са:

   - наложен платеж : приложим само за територията на Република България. Обявената стойност на наложеният платеж/цената на стоката/ се заплаща от потребителя или трето лице,негов представител.

   - плащане с кредитна /дебитна карта:плащанията с кредитна/дебитна  карта се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид разплащателни средства.

   - плащане по банков път:всички необходими допълнения за този вид плащане клиента ще получи след  уточнение.

 Банковите такси към изпращача и получателя са за сметка на клиента.


 ІV.   ДОСТАВКА 

10. Доставките в рамките на Република България се извършват в рамките на 5-7 работни дни . Поръчки , направени след 16:00 ч. се обработват на следващия работен ден.Поръчки , направени в събота, неделя и на официални празници , се обработват на следващия работен ден.Всички поръчки се изпращат чрез  куриерска фирма на предварително заявен адрес, който потребителят попълва  при извършване на поръчка

11. При договори, при които търговецът изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

12. Непосредствено след приемане на стоките, те следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощеното от него лице. Евентуални повреди, деформации или други щети следва да бъдат докладвани на  "Петит Фльор" ЕООД   При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката, вследвие на подадената невярна информация от Потребителя.

13. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи.За трето лице се счита всеки,който не е титуляр на заявлението,но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.При отказ за получаване на стоката, извън посочените по-долу случаи ,отказът се счита за неоснователен   и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.В случай,че клиента не бъде намерен в срок за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

14. чл 143, т.19 от ЗЗП "При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съотвествие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е нвъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия", съгласно чл. 105 ал 2 и чл. 112 ал1 от ЗЗП.


 V. ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ЗАКУПЕНА СТОКА  

    Пoтребителят има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми  "Петит Фльор" ЕООД за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. Потребителят може да използва формуляр по образец приложение №6 от ЗЗП:

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

или други форми за комуникация (писмо по поща или електронна поща)

Чл. 13. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: 
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Petite Fleur или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. Petite Fleur възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път. Сумата се възстановява в 14 дневен срок по предоставената от потребителя банкова сметка.

(7) Petite Fleur има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8)В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми Petite Fleur за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора Petite Fleur е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Petite Fleur има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.


    В случай, че има деклариран отказ на Потребителя от договора,  "Петит Фльор" ЕООД ще възстанови стойността на стоката, предмет на договора, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, от датата на която е уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Потребителят следва да върне обратно стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал за отказа си от договора. Стоката следва да бъде върната без увреждания с придужаващата я документация,  "Петит Фльор" ЕООД запазва правото си в случай, че върнатата стока е с видими следи от употреба, с липсващи аскесоари и/или без придуржаващата я документация, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Купувачът няма право да върне бански костюми, бельо, бижута и очила. Продавачът запазва правото си, да не приема връщането на тези артикули и да не възстанови заплатената от Клиента сума по Чл. 57. от ЗЗП. За избягване на всякакви съмнения – при връщане от страна на Клиента на бански костюми, бельо, бижута и очила, Продавачът се задължава да върне стоката обратно към Купучава, като транспортните разходи са за сметка на последния.

 VI. РЕКЛАМАЦИИ

15. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка, клиента има право да предяви рекламация до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, съгласно чл. 126 ал.1 от ЗЗП.

16. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяна на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е в рамките на един месец, съгласно чл.113 ал.2 от ЗЗП.

17. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако търговецът се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някои от горните два начина.

18. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена рекламацията, клиента трябва да приложи стоката както следва: правилно съхранявана;  без опити да бъдат поправяна или коригиана, придружена с документите, получени при доставката – касова бележка, фактура и други документи, установяващи несъответствието на стоката.


 VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

19. Потребителя/клиента има възможност да разглежда и да поръчва обявениете стоки от Интернет магазина www.petitefleur-pf.com.

20. Потребителя/клиента има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

21. Потребителя е длъжен да заплати цената на поръчката според обявеният начин на страницата  www.petitefleur-pf.com.

22. Всеки потребител, независимо дали е клиен на "Петит Фльор" ЕООД се задължава при ползване на услугите:

• Да не нарушава и да зачита основните правила и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие на личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, и др;

• Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони , правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина  www.petitefleur-pf.com;

• Да уведомява незабавно  "Петит Фльор" ЕООД за всеки случай на извършеното или открито нарушение при използване на предоставените услуги;

• Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения, или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват,нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• Да не извършва злоумишлени действия;

• Да обезщети  "Петит Фльор" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи , включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения , настъпили вследствие на предявениискове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез  www.petitefleur-pf.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия,  Добрите нрави или Интернет етиката.

23. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес , да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.


 VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

24.   "Петит Фльор" ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставените услуги.

25.  "Петит Фльор" ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  www.petitefleur-pf.com.

26.   "Петит Фльор" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиент, когато полседния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценака на   "Петит Фльор" ЕООД да прекрати, спре или промени предоставените услуги във връзка с ползването на сайта.  "Петит Фльор" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите , изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения , материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  www.petitefleur-pf.com.   "Петит Фльор" ЕООД след получаване на заплащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиент собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава цялостта на опаковката).

27.   "Петит Фльор" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоружения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси , търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставените услуги. Съветите , консултациите или помоща, оказани от специалистите и служителите на   "Петит Фльор" ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите , не поражда каквато и да било отговорност или задължения за   "Петит Фльор" ЕООД  Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от друг производител информация  за стоката.

28.   "Петит Фльор" ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

29. Информацията по предходният член може да бъде използвана от   "Петит Фльор" ЕООД  освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на получения e-mail адрес: petite_fleur@abv.bg.   "Петит Фльор" ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които  "Петит Фльор" ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

30.   "Петит Фльор" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които   "Петит Фльор" ЕООД не са предвидили и не е била длъжна да предвиди – включително  случай на случайни събития, проблем в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  "Петит Фльор" ЕООД.

31.  "Петит Фльор" ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies).  Кукитата представляват текстови файлове , които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволява възстановяване на информация за Потребителя, като го индентифицират и позволяват проследване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


 IX.  ЛИЧНИ ДАННИ

32. "Петит Фльор" ЕООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни и довеждани до знанието на трети лица извън случайте и при условията, посочени в настоящите Общи условия.  "Петит Фльор" ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършената на заявление на покуока, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,  "Петит Фльор" ЕООД може да използва данните на клента за предлагане на стоки и/или услуги на потребителя, за промоции, за изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: petite_fleur@abv.bg . Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

33.   "Петит Фльор" ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента  на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случайте когато е получил  изрично писменно съгласие на Клиента, или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото  законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.   "Петит Фльор" ЕООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.


 X. ОТГОВОРНОСТ

34.  "Петит Фльор" ЕООД чрез  www.petitefleur-pf.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които   "Петит Фльор" ЕООД чрез  www.petitefleur-pf.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само,случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  "Петит Фльор" ЕООД чрез  www.petitefleur-pf.com.


 XI. ИЗМЕНЕНИЯ

    Общите условия могат да бъдат променени по всяко време от   "Петит Фльор" ЕООД,  който има право да промени и характеристиките на предоставените услуги, и настоящите Общи условия, и на основание промени в законодателството.   "Петит Фльор" ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за всяко изменение в общите условия по сключеният договор в 7 дневен срок от настъпване на това обстоятелство, на посочен клиентски телефон, електронна поща или предоставен адрес за кореспонденция, съобразно разпоредбата на чл. 147Б от ЗЗБ.

 XII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

35. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, които е заредил в Интернет страницата  www.petitefleur-pf.com на своя компютър.

36. Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други допълнения, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребител.

37. Интернет магазина  www.petitefleur-pf.com е собственост на   "Петит Фльор" ЕООД.

38. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

XIII. ОбРАТНА ВРЪЗКА

 Всеки Потребител на www.petitefleur-pf.com може да задава въпроси и прави предложения като се свърже с нас на телефон : +359885050515 .

Здравейте,
Поверителността и сигурноста на личните Ви данни винаги е била от първостепенно значение за нас.

В тази връзка, като регистрирани потребители на www.petitefleur-pf.com Ви информираме, че считано от 25.05.2018 г. влизат в сила нови европейски изисквания за защита на личните данни (Общ регламент за защита на личните данни - ОРЗД).

petitefleur-pf.com използва "бисквитки" за да улесним Вашето сърфиране.

Можете да се запознаете с обновените ни условия за защита на личните данни и използването на "Бисквитки" - тук.

Чрез бутона "Съгласявам се" или всяко бъдещо посещение на сайта ни се съгласявате с новите ни условия за защита на личните данни, които следват новите регламенти и препоръки на ЕС.

Съгласен съм Не съм съгласен